You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення про конфіденційність (надалі за текстом ─ «Положення») являє собою правила використання ТОВ «ВЕТЕРАНО КЕБ» (ідентифікаційний номер 41913405) персональної інформації Користувачів Сервісу «Veterano Cab» (надалі за текстом «Ми»).

1.2. Положення розміщене та доступне в мережі Інтернет за адресою: https://veteranocab.com/.


2.      ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Під персональною інформацією Користувача в даному Положенні мається на увазі:

2.1.1. Інформація, яка надається Користувачем самостійно, включаючи персональні дані Користувача, до яких можуть належати, у тому числі, прізвище та ім`я, номер телефону, адреса електронної пошти, інша інформація, необхідна для користування Сервісом чи ідентифікації (аутентифікації) Користувача.

2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі програмним забезпеченням, встановлені на використовуваних Користувачем пристроях, у тому числі, інформація щодо дати та часу доступу на Сайт чи Мобільний додаток, ідентифікатор мобільного пристрою Користувача, адреса веб-сторінок, передбачуване фізичне місцезнаходження мобільного пристрою Користувача («геолокація»), технічні характеристики використовуваного обладнання, програмного забезпечення, дані браузеру, IP-адреса, коди доступу (при реєстрації) за допомогою sms-повідомлень, файли cookie та іншого подібного характеру. Отримувана інформація має знеособлений характер і не відноситься до складу персональних даних.

2.1.3. Інформація, отримана нами у автоматичному режимі під час надання Постачальником Послуг перевезення, у тому числі, інформація про тип послуги, що надається (замовлення), дату та час надання послуги, її вартість, пройдена відстань, геолокація.

2.2. Номер телефону Користувача, ідентифікатор пристрою та код доступу використовуються тільки для аутентифікації і авторизації та не передаються третім особам.

Доступ до sms-повідомлень з кодом доступу використовується тільки під час реєстрації Мобільного додатку.

2.3. Ми не перевіряємо персональну інформацію, яка надається Користувачем, вважаючи, що інформація яка надається, є достовірною та актуальною, у зв`язку з чим не несе відповідальності за достовірність отримуваної інформації.

Користувач має можливість змінити (оновити, доповнити), видалити персональну інформацію чи відкликати свою згоду на обробку персональної інформації, звернувшись до нас у письмовій формі.

Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті та/або у Мобільному додатку.

2.4. Конфіденційність персональної інформації Користувача мається на увазі, якщо інше не передбачено даним Положенням та/або нормами діючого законодавства.


3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

            Отримана від Користувача інформація використовується нами виключно з метою виконання договірних умов, вказаних в Угоді Користувача, а також з метою належного функціонування Мобільного додатку.


4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

            Ми обробляємо персональну інформацію, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення даних, отриманих від Користувача з метою, вказаною в розділі 3 даного Положення.


5. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

5.1. Приймаючи умови Угоди Користувача і цього Положення, Користувач вільно, згідно з вільним волевиявленням і в своїх інтересах дає згоду на всі способи обробки своїх персональних даних; прийняття умов Угоди Користувача і цього Положення прирівнюється до письмової форми надання згоди.

5.2. Користувач надає свою згоду нам на передачу (обробку) персональної інформації третім особам:

- Постачальникам Послуг перевезення (зокрема про місце знаходження Користувача) для надання їм Послуг перевезення;

- з метою захисту наших прав і законних інтересів  або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду Користувача або це Положення,

- відповідно до норм чинного законодавства;

- у вигляді знеособлених статистичних даних з метою проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за нашим дорученням третім особам.


6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Ми забезпечуємо зберігання персональної інформації Користувача відповідно до норм чинного законодавства.

6.2. Ми приймаємо необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, зміни, копіювання, знищення, блокування, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


7. ОБРОБКА ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Ми використовуємо файли cookie та інші ідентифікаційні технології на Сайті і Мобільному додатку для аутентифікації Користувачів, збереження налаштувань користувача, визначення популярності контенту, проведення і оцінки ефективності рекламних кампаній, аналізу відвідуваності Сайту/Мобільного додатку, а також в цілому для розуміння поведінки та інтересів Користувачів, які використовують Сервіс, і в інших цілях.

7.2. Користувач вправі передавати/не передавати, отримувати/не отримувати файли cookie. Відключення Користувачем функції прийому/передачі файлів cookie може вплинути на доступність і функціональність Сайту або Мобільного додатку.

7.3. Ми маємо право встановити, що надання певного функціоналу Сайту та/або Мобільного додатку можливе лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

7.4. Зміст і технічні параметри файлів cookie встановлюються нами і підлягають зміні без попереднього повідомлення Користувача. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, які він використовує для відвідування сайтів в мережі Інтернет, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.


8. ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Це Положення є загальнодоступним документом і завжди розміщується в актуальній редакції на Сайті.

8.2. Приймаючи умови цього Положення, Користувач розуміє і приймає той факт, що Положення може бути змінено нами в односторонньому порядку без спеціального повідомлення Користувача.

Нова редакція Положення починає діяти з моменту її публікації, якщо інше не передбачено самою новою редакцією.

Продовження використання Сервісу, Сайту, Мобільного додатку Користувачем після внесення змін до Положення означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами.

Користувач повинен самостійно перевіряти актуальність редакції Положення та несе ризик не ознайомлення з внесеними змінами.

8.3. У разі, якщо Користувач не згоден з вищевказаними змінами, він зобов'язаний припинити використання Сервісу, Сайту та/або Мобільного додатку.


9. ЗВОРОТНІЙ ЗВ`ЯЗОК

            З усіма пропозиціями чи питаннями з приводу даного Положення, а також умов використання Сервісу, Сайту та/або Мобільного додатку Користувач має право звернутися через форму зворотнього зв`язку, розміщену на сайті https://veteranocab.com/